Wir bewegen Menschen

MEYRA is een onderdeel van de internationaal opererende MEYRA GROUP, één van ‘s werelds bekendste en succesvolste rolstoelfabrikanten en leveranciers van revalidatiehulpmiddelen. De portfolio van de MEYRA GROUP bestaat daarnaast uit de bedrijven MDH, REHAB en LIFE. De genoemde bedrijven zijn internationaal op de gebieden revalidatie en orthopedie actief. De MEYRA-slogan “Wir bewegen Menschen” bepaalt ons handelen. Wij ondersteunen en motiveren mensen met een handicap en maken hen mobiel en zelfstandig

Met een compleet assortiment aan rolstoelen en hulpmiddelen, zoals talrijke oplossingen in verschillende segmenten, maken we individuele doelen bereikbaar en het alledaagse haalbaar. Wij brengen know-how en ervaring van verschillende kerncompetenties samen, om nieuwe perspectieven te creëren en hieruit innovatieve oplossingen te ontwikkelen. De continue uitwisseling tussen betrokkene, artsen en ziekenhuizen, therapeuten en verzorgers, maar ook de enge samenwerking met de vakhandel maakt het mogelijk om praktijkgerichte producten te ontwikkelen.

In het kort: MEYRA staat al meer dan 80 jaar voor gebundelde competentie, groot engagement en een sterk merk – voor ons gemeenschappelijk doel.

MEYRA appartient au groupe international du même nom, un des fabricants de chaises roulantes et fournisseur de moyens d’aide les plus connus et les plus prospères au monde. Le MEYRA GROUP est principalement composé des sociétés MDH, REHAB et LIFE, qui sont actives au niveau mondial dans les domaines de la rééducation et de l’orthopédie. Le slogan de MEYRA, « Wir bewegen Menschen », est la philosophie qui détermine nos actions. Nous accompagnons et motivons les personnes ayant un handicap en leur offrant plus de mobilité et d’autonomie.

Nous rendons leurs objectifs individuels et leur quotidien accessibles grâce à une gamme complète de fauteuils roulants et autres aides à la réhabilitation, et à des solutions adaptées à différentes situations. Nous rassemblons l’expertise et l’expérience des compétences de base individuelles pour obtenir de nouvelles perspectives et pour développer des solutions innovantes. L’échange constant avec les personnes concernées, les médecins et les cliniques, les thérapeutes et le personnel soignant ainsi qu’une étroite collaboration avec les distributeurs, permettent le développement de produits orientés vers la pratique.

En bref, MEYRA représente plus de 80 ans d’expertise combinée, de grand engagement et d’une marque forte – pour notre objectif commun.

 
nach oben